Cần tuyển lái xe Ca đêm

Thời gian làm việc từ 19h30 (có mặt tại sân bay) đến 5h sáng hoặc đến khi hết việc Nhận vận chuyển hàng hóa từ Sân bay đến kho hoặc ngược lại, theo sự sắp xếp của công ty. Địa chỉ làm việc: ...

Nhân viên giao hàng, bưu phẩm

Giao và nhận bưu phẩm, bưu kiện trong khu vực được công ty phân công, quản lý khách hàng cũ của công ty tại khu vực được phân công, có trách nhiệm thu hồi công nợ của khách hàng tại khu vực được phân ...