Mức phụ phí xăng dầu và tỷ giá ngoại tệ áp dụng cho các khu vực tại thời điểm hiện tại.
Tôi muốn biết về giá cước, thời gian chuyển thư/hàng cũng như các vấn đề khác về dịch vụ của DELTA. Tôi phải liên lạc với ai?