Bưu điện Vĩnh Long tổ chức Hội nghị người lao động năm 2016

Đăng ngày: 12/04/2016 12:08:13 CH

Ngày 29/3/2016, Bưu điện tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2016. Hội nghị khẳng định sự thành công trong công tác tổ chức, điều hành SXKD và các hoạt động khác trong năm 2015 là kết quả của sự nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm rất lớn của tập thể Người lao động, sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Đảng bộ, Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn Bưu điện tỉnh Vĩnh Long.


Vinh-Long_HN-nguoi-lao-dong-(2).jpg
Quang cảnh hội nghị
Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016; tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động, Quy chế dân chủ ở cơ sở và báo cáo tình hình thực hiện chế độ chính sách cho Người lao động năm 2015; báo cáo thực hiện các Quỹ năm 2015.

Hội nghị thống nhất một số chỉ tiêu cơ bản trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 2016 như: phấn đấu vượt doanh thu kế hoạch được giao (tăng 12% so với thực hiện 2015); doanh thu tính lương đạt 100% kế hoạch (tăng 18% so với năm 2015). Năng suất lao động phấn đấu đạt gần 190 triệu đồng/người/năm 2016 (tăng hơn so 2015 là 20%). Đảm bảo không vi phạm chất lượng do Tổng công ty quy định; Phấn đấu đạt danh hiệu thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công đoàn cơ sở Vững mạnh năm 2016.

Ngoài ra, hội nghị cũng thống nhất thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động, quan tâm, chăm sóc gia đình chính sách thông qua các hình thức thăm hỏi, tặng quà nhân ngày lễ, tết, ngày thương binh liệt sĩ 27/7,.... Người lao động tham gia đóng góp Quỹ Hỗ trợ và Khuyến khích của Tổng công ty và Bưu điện tỉnh để được hỗ trợ, trợ cấp theo Quy chế tạo lập và sử dung Quỹ. Khen thưởng con CBCNV-LĐ đạt thành tích cao trong học tập..., các chương trình giao họp mặt, lưu truyền thống Bưu điện các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ (T3) hàng năm, Thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với địa phương; Tham gia các hoạt động An sinh xã hội do Ngành và địa phương phát động.

Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp, các tham luận trong đó đề xuất các giải pháp, các chương trình hành động, các phong trào thi đua gắn với việc hiệu quả SXKD nhằm giúp Bưu điện tỉnh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng được Tổng công ty giao.  Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu góp ý về năng lực cán bộ đối với các chức danh Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Bưu điện tỉnh cũng như lấy phiếu góp ý về bố trí cán bộ kế cận Bưu điện tỉnh đồng thời bầu thành viên tham gia tổ đối thoại định kỳ nơi làm việc năm 2016.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Bưu điện tỉnh kêu gọi toàn thể CBCNV-LĐ phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2016 được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giao.
Lê Hoàng Sơn