Bưu điện tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2016

Đăng ngày: 12/04/2016 11:54:44 SA

Ngày 31/3/2016, Bưu điện tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2016. Đại hội đã tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2015, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Hoi-nghi-NLD.jpg

Hội nghị tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu

Năm 2015, Lãnh đạo Chuyên môn và BTV Công đoàn Bưu điện tỉnh Hà Nam cùng với tập thể CBCNV - LĐ đơn vị đã đoàn kết, thống nhất năng động sáng tạo vượt qua mọi khó khăn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD Tổng công ty giao. Tổng doanh thu đạt 106,73% kế hoạch, tăng 59,61% so với năm 2014; doanh thu tính lương đạt 103,5 % kế hoạch, tăng 20,82%; năng suất lao động tăng 28% so với năm 2014.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2015. Bên cạnh đó, bàn bạc và tìm ra các giải pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm tổ chức SXKD đạt hiệu quả trong năm 2016; nghiên cứu và đóng góp ý kiến tham gia bổ sung, sửa đổi nội dung các quy chế, quy định của Bưu điện tỉnh cho phù hợp với đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị trong giai đoạn mới. Hội nghị cũng tổ chức đối thoại trực tiếp, giải đáp những vấn đề quan trọng liên quan đến quyền, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động một cách thỏa đáng, phát huy quyền dân chủ của CNVC - LĐ trong Bưu điện tỉnh.

Hội nghị đã bầu thành viên đại diện cho bên tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ gồm 03 đồng chí; Tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với chức danh Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng Bưu điện và bỏ phiếu giới thiệu cán bộ kế cận các chức danh theo quy định. Các đại biểu đã quyết nghị thống nhất thông qua nghị quyết Hội nghị với quyết tâm thực hiện hoàn thành thắng lợi các nội dung đề ra.
Thúy Hồng