Bưu điện thành phố Hải Phòng tổ chức lại các đơn vị trực thuộc

Đăng ngày: 12/04/2016 12:05:44 CH

Chiều ngày 30/3/2016 Bưu điện TP Hải Phòng tổ chức Lễ công bố thành lập Bưu điện Trung tâm 3, Trung tâm Khai thác vận chuyển và đổi tên Bưu điện Trung tâm thành Bưu điện Trung tâm 1. Cùng với đó, Lãnh đạo Bưu điện TP Hải Phòng cũng trao quyết định bổ nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó giám đốc, danh sách lao động cho các đơn vị.

anh-buu-cuc-phat.JPG

Thi đua lao động sản xuất tại Bưu cục phát thuộc Trung tâm Khai thác Vận chuyển

Như vậy, Bưu điện TP Hải Phòng hiện có 04 phòng chức năng và 13 đơn vị trực thuộc trong đó có 9 Bưu điện quận, huyện, 3 Bưu điện trung tâm và Trung tâm Khai thác Vận chuyển. Bưu điện thành phố giữ nguyên trạng 9 Bưu điện quận, huyện; đổi tên Bưu điện huyện Kiến thụy thành Bưu điện Trung tâm 2 và Bưu điện Trung tâm được tổ chức lại để thành lập 3 đơn vị trực thuộc Bưu điện thành phố Hải Phòng gồm: Bưu điện Trung tâm 1, Bưu điện Trung tâm 3 và Trung tâm Khai thác Vận chuyển trên cơ sở tách chức năng, nhiệm vụ, mạng lưới giao dịch, khai thác, chuyển phát và các nguồn lực kèm theo từ Bưu điện Trung tâm.

Theo Lãnh đạo Bưu điện TP Hải Phòng, việc tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao năng lực quản lý, điều hành, phát triển sản xuất kinh doanh góp phần hoàn thành kế hoạch năm 2016.

Hoàng Hà