Chuyển phát nhanh trong nước

Dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước là dịch vụ nhận gửi, vận chuyển và phát các loại thư từ, tài liệu, hàng hóa (gọi tắt là bưu gửi) theo chỉ tiêu thời gian được công bố trước.

Quý khách hàng có thể sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước với các dịch vụ cộng thêm như:
+ Dịch vụ COD;
+ Dịch vụ phát tận tay;
+ Dịch vụ khai giá;
+ Dịch vụ báo phát (báo phát ghi số hoặc tin nhắn SMS);
+ Rút bưu gửi;
+ Thay đổi họ tên địa chỉ người nhận;
+ Dịch vụ phát hàng thu tiền COD trong nước;
+ Nhận tại địa chỉ;
+ Dịch vụ thu cước ở nơi người nhận ;
+ Dịch vụ người nhận trả cước ;
+ Dịch vụ kiểm đếm;
- Khối lượng:
+ Bưu gửi thông thường đến 31.5kg.
+ Đối với bưu gửi là hàng nguyên khối không thể tách rời, vận chuyển bằng bộ được nhận gửi tối đa đến 50kg, nhưng phải đảm bảo giới hạn về kích thước theo quy định.
- Kích thước:
+ Kích thước thông thường: Đối với Bưu gửi EBS là bất kỳ chiều nào của bưu gửi không vượt quá 1.5m và tổng chiều dài với chu vi lớn nhất (không đo theo chiều dài đã đo) không vượt quá 3m.
+ Hàng cồng kềnh: Bưu gửi có kích thước lớn hơn so với kích thước thông thường được gọi là Bưu gửi cồng kềnh và có quy định riêng phụ thuộc và từng nơi nhận, nơi phát và điều kiện phương tiện vận chuyển.
+ Hàng nhẹ: Là hàng gửi có khối lượng dưới 167 kg/m3 (tương đương với trên 6000 cm3/kg), khối lượng tính cước không căn cứ vào khối lượng thực mà căn cứ vào khối lượng quy đổi từ thể tích kiện hàng
Trân trọng cảm ơn.