Chuyển phát nhanh quốc tế

Chuyển phát nhanh EMS Quốc tế là dịch vụ nhận gửi, vận chuyển và phát các loại thư từ, tài liệu, vật phẩm, hàng hóa (gọi tắt là bưu gửi) theo chỉ tiêu thời gian được Cty CP CPN Bưu điện công bố trước.

Chuyển phát nhanh hẹn giờ

Gói dịch vụ đặc biệt trong đó Delta Express sẽ cam kết phát bưu gửi hàng hóa đến tay người nhận vào một thời điểm nhất định nào đó đã được thỏa thuận từ trước với người gửi.

Chuyển phát nhanh trong nước

Dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước là dịch vụ nhận gửi, vận chuyển và phát các loại thư từ, tài liệu, hàng hóa (gọi tắt là bưu gửi) theo chỉ tiêu thời gian được công bố trước.

Chuyển phát nhanh hồ sơ thầu

Dịch vụ chuyển phát nhanh hồ sơ thầu là gói dịch vụ đặc biệt của Delta Express trong đó hàng hóa bưu gửi của khách hàng là hồ sơ dự thầu. Khi sử dụng gói dịch vụ này.

Chuyển phát nhanh trước 9h

Là dịch vụ Chỉ áp dụng đối với Bưu gửi có nội dung là tài liệu và hàng hoá dưới 0.5kg.

Chuyển phát nhanh hỏa tốc

Là loại dịch vụ nhận gửi, vận chuyển và phát thư từ, tài liệu, vật phẩm, hàng hoá (Gọi tắt là Bưu gửi) Dịch vụ mà Delta Express nhận gửi và phát đến địa chỉ người nhận trong nước cùng ngày gửi hoặc phát theo hành trình nhanh nhất.