Bảng giá chuyển phát nhanh trong nước

10/04/2016 2:09:43 CH

BẢNG GIÁ CƯỚC CPN HÀNG THÔNG THƯỜNG
(Giá cước trên đã bao gồm 10% VAT và Phụ phí nhiên liệu)
 
TL HCM Đà Nẵng Hà Nội Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3
Toàn trình  1 ngày 1 ngày 1 ngày 1 ngày 2 -3 ngày 2 -3 ngày
Đến 0.1 kg 14,000 25,000 28,000 25,000 25,000 35,000
0.25 16,000 30,000 32,000 30,000 30,000 40,000
0.50 18,000 37,000 42,000 37,000 38,000 55,000
1.00 21,000 49,000 54,000 42,000 49,000 65,000
1.50 25,000 63,000 69,000 53,000 62,000 78,000
2.00 30,000 80,000 90,000 70,000 80,000 100,000
0.5 kg 3,000 10,000 14,000 7,000 16,000 18,000
             
BẢNG GIÁ CƯỚC CPN ÁP DỤNG HUYỆN XÃ
(Giá cước trên đã bao gồm 10% VAT và Phụ phí nhiên liệu, PP VÙNG XA)
 
TL HCM Đà Nẵng Hà Nội Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3
Toàn trình  1 ngày 1 ngày 1 ngày 1 ngày 2 -3 ngày 2 -3 ngày
Đến 0.1 kg 16,800 30,000 33,600 30,000 30,000 42,000
0.25 19,200 36,000 38,400 36,000 36,000 48,000
0.50 21,600 44,400 50,400 44,400 45,600 66,000
1.00 25,200 58,800 64,800 50,400 58,800 78,000
1.50 30,000 75,600 82,800 63,600 74,400 93,600
2.00 36,000 96,000 108,000 84,000 96,000 120,000
0.5 kg 5,000 12,000 16,800 8,400 19,200 21,600
DELTA EXPRESS - CAM KẾT THANH TOÁN COD TRONG 2 NGÀY 

Download file đính kèm: Bảng giá chuyển phát nhanh trong nước