Bảng giá chuyển phát nhanh trong nước

10/04/2016 4:14:16 CH

 BẢNG CƯỚC CHUYỂN PHÁT NHANH (CPN) 

Trọng Lượng
(Gram)
Hồ Chí Minh HCM – Đà Nẵng/Hà Nội < 300km ≥ 300 km
Đến 50 7.500 9.500 9,000 10.000
Trên    50  ð 100 8.000 13.800 9,500 14.500
Trên  100  ð 250 10.000 18.000 15,500 19,700
Trên 250   ð 500 13.000 24.500 21,000 26,400
Trên 500   ð 1000 16.000 35.500 29,500 37,300
Trên 1000 ð 1500 18.500 45.500 36,000 48,800
Trên 1500 ð 2000 21.000 52.000 44,000 54,000
1 kg tiếp theo 3.500 17.500 10.000 18.000
Thời gian phát Trong 8 giờ Trong vòng 24 giờ Từ 24 đến 36 giờ Từ 24 đến 48 giờ
Ghi chú: 
- Mức cước trên áp dụng cho  tài liệu, hàng hoá thông thường.
- Hàng nguyên kiên (nguyên khối) trọng lượng từ 100kg cước phí cộng thêm 1.000đ/kg.


 

Download file đính kèm: Bảng giá chuyển phát nhanh trong nước