Bảng giá chuyển phát nhanh trong nước (COD)

10/04/2016 4:14:16 CH

 


BẢNG CƯỚC CHUYỂN PHÁT NHANH (COD) 

 

Khu vực Nội Thành Huyện Xã 0,5kg tiếp theo Toàn trình
NỘI TỈNH
(Tp.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội)
Nội thành 25.000đ
Ngoại thành 30.000đ
(3kg)
40.000đ
(3kg)
+4.000đ 8h – 24h
NỘI MIỀN
Tp.HCM -> Miền Nam
Hà Nội -> Miền  Bắc
Đà Nẵng -> Miền Trung
40.000đ
(0.5kg)
50.000đ
(0.5kg)
+7.000đ 24h – 48h
ĐẶC BIỆT
(Hà Nội <-> Đà Nẵng <-> Tp.HCM)
40.000đ
(0.5kg)
50.000đ
(0.5kg)
+14.000đ 24h
LIÊN MIỀN
Tp.HCM -> các tỉnh MB, MT
Đà Nẵng -> các tỉnh MN,MB
Hà Nội -> các tỉnh MN, MT
50.000đ
(0.5kg)
60.000đ
(0.5kg)
+16.000đ 48h – 72h


Download file đính kèm: Bảng giá chuyển phát nhanh trong nước (COD)