Bảng giá chuyển phát nhanh trong nước (COD)

10/04/2016 4:14:16 CH

Bảng giá tham khảo, chi tiết liên hệ
Công ty TNHH Dịch Vụ Hàng Hoá Delta
114/8 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình, Tp. HCM
ĐT: (+84)8.35.126.128

Dịch vụ GTGT

10/04/2016 2:10:07 CH

Bảng giá tham khảo, chi tiết liên hệ
Công ty TNHH Dịch Vụ Hàng Hoá Delta
114/8 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình, Tp. HCM
ĐT: (+84)8.35.126.128

Bảng giá chuyển phát nhanh trong nước

10/04/2016 2:09:43 CH

Bảng giá tham khảo, chi tiết liên hệ
Công ty TNHH Dịch Vụ Hàng Hoá Delta
114/8 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình, Tp. HCM
ĐT: (+84)8.35.126.128

1